CBTT-NQ HĐQT về hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT công bố thông tin:

  • Nghị quyết HĐQT về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu

Xin mời xem và tải nội dung Công bố thông tin dưới đường link sau: