CBTT-NQ HĐQT về HĐGD giữa Cty và người liên quan

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT công bố thông tin:

  • Nghị quyết HĐQT về việc chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với Người có liên quan.

Xin mời xem và tải nội dung Công bố thông tin dưới đường link sau: