CBTT-NQ HĐQT triển khai P/A chào bán cổ phiếu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT công bố thông tin:

  • Nghị quyết HĐQT thông qua về việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu và một số vấn đề liên quan (thay thế nghị quyết số 17 ngày 16/09/2021)

Xin mời xem và tải nội dung Công bố thông tin dưới đường link sau: