NQ thông qua TL ĐHĐCĐ, chấp nhận đơn từ nhiệm TVHĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT công bố thông tin:

  • Nghị quyết HĐQT về việc thông qua tài liệu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, chấp nhận đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của ông Nguyễn Xuân Trường.
  • Xin mời xem và tải nội dung Nghị quyết theo đường link bên dưới đây: