CBTT-NQ chào bán cổ phần và phương án sử dụng vốn

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT công bố thông tin về Nghị quyết Thông qua việc triển khai và Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phần; Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

Chi tiết nội dung:

Nghị quyết Thông qua việc triển khai và Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phần; Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

Trân trọng./.