CBTT-Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập ĐHĐCĐ năm 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT công bố thông tin:

  • Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào ngày 09/062020.

Xin mời xem và tải nội dung Công bố và Nghị quyết theo link dưới đây: