NQ HĐQT KHKD 2021,miễn,bổ nhiệm người PTQTCT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT công bố thông tin:

  • Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021_Miễn nhiệm, bổ nhiệm Người phụ trách Quản trị Công ty

Xin mời xem và tải nội dung Nghị Quyết theo đường link bên dưới đây: