CBTT-Nghị quyết HĐQT thay đổi nhân sự chủ chốt

Công ty cổ phần đầu tư thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát, Công bố thông tin về Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thay đổi nhân sự chủ chốt.

Chi tiết Nghị quyết, vui lòng tải về theo link bên dưới: