CBTT-NQ HĐQT nhận cấp tín dụng tại Vietinbank Lê Chân

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT công bố thông tin:

  • Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc nhận cấp tín dụng tại Vietinbank Lê Chân

Xin mời xem và tải nội dung Thông báo theo đường link bên dưới đây: