CBTT-NQ HĐQT miễn, bổ nhiệm Người phụ trách QTCT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT công bố thông tin:

  • Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty

Xin mời xem và tải nội dung theo đường link bên dưới đây: