CBTT-NQ HĐQT về việc điều chỉnh PA sử dụng vốn

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT công bố thông tin về việc:

Nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng.

Xin mời xem và tải nội dung Công bố thông tin dưới đường link sau: