CBTT-NQ HĐQT P/A phát hành cổ phiếu trả cổ tức 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT công bố thông tin về việc:

  • Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019

Xin mời xem và tải nội dung Công bố thông tin dưới đường link sau: