CBTT-Nghị quyết HĐQT về nhận cấp tín dụng tại Agribank

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT công bố thông tin về việc:

  • Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc nhận cấp tín dụng tại ngân hàng Agribank chi nhánh Bắc Hải Phòng

Xin mời xem và tải nội dung Công bố thông tin dưới đường link sau: