CBTT-Ngày ĐKCC thực hiện quyền chi trả cổ tức 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT công bố thông tin:

  • Nghị quyết HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt

Xin mời xem và tải nội dung theo đường link bên dưới đây: