CBTT-Ngày ĐKCC THQ mua cổ phiếu của Cổ đông hiện hữu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT công bố thông tin:

  • Nghị quyết HĐQT, thông báo về ngày Đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu của Cổ đông hiện hữu

Xin mời xem và tải nội dung Thông báo theo link dưới đây: