CBTT-Ký Hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT công bố thông tin về việc:

  • Ngày 26/06/2020 đã ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020 với Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C

Xin mời xem và tải nội dung Công bố thông tin dưới đường link sau: