CBTT – Hồ sơ chào bán cổ phiếu ra công chúng

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT công bố thông tin:

  • Giấy chứng nhận Đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng sô 43/GCN-UBCK ký ngày 24/03/2020

Xin mời xem và tải nội dung Thông báo theo link dưới đây:

 

  • Bản cáo bạch Công ty cổ phần đầu tư thương mại xuất nhập khẩu Việt Phát

Xin mời xem và tải nội dung theo đường link dưới đây: