CBTT – đường link bổ sung tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát công bố thông tin đường link bổ sung tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Chi tiết tài liệu: Tải về tại đây

Bình luận bằng facebook