CBTT-Danh sách đề cử vào HĐQT và BKS tại ĐHĐCĐ năm 2019

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát công bố thông tin tài liệu bổ sung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Chi tiết tài liệu: Tải về tại đây