CBTT-Công văn số 3852/UBCK-QLCB

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT công bố thông tin về việc:

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty cổ phần đầu tư thương mại xuất nhập khẩu Việt Phát.

Xin mời xem và tải nội dung Công bố thông tin dưới đường link sau: