CBTT – Chốt danh sách cổ đông thực hiện tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2019

Công ty cổ phần đầu tư thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát, công bố thông tin về việc Chốt danh sách cổ đông thực hiện tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2019.

Chi tiết nội dung công bố vui lòng tải về theo link bên dưới:

Bình luận bằng facebook