Bổ sung tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2019-Lần 2

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát công bố thông tin bổ sung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Mời Quý Cổ đông tải về theo các đường link bên dưới: