Bổ sung tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT công bố các tài liệu bổ sung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Mời Quý Cổ đông tải về theo các đường link bên dưới: