Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng Cổ đông năm 2018

Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát

Chi tiết Biên bản và Nghị quyết tải về theo link bên dưới:

Bình luận bằng facebook