Báo cáo tài chính
Năm tài chính Kỳ báo cáo Chi tiết BCTC
2018
BCTC năm 2018 – Đã kiểm toán Xin mời tải về
BCTC quý 4 năm 2018 Xin mời tải về
Giải trình biến động kết quả kinh doanh quý 4 năm 2018 Xin mời tải về
BCTC va Giai trinh bien dong KD quy 3 Tải về
BCTC bán niên 2018 Tải về
Quý 2 Tải về
Quý 1 Tải về
2017 Báo cáo kiểm toán 2017 Tải về
Quý 4 Tải về
Bổ sung BCTC soát xét 6 tháng đầu năm 2017 Tải về
Quý 3 Tải về
6 tháng đầu năm Tải về
Quý 2 Tải về
 2016 Bổ sung thông tin trong BCTC 2016 Tải về
Đã kiểm toán (đăng lại ngày 11/12/2017) Tải về
 Cả năm Tải về
 2015 Bổ sung thông tin trong BCTC 2015 Tải về
 Cả năm Tải về