Bản cáo bạch công ty

Bản cáo bạch của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại XNK Việt Phát.

Chi tiết: tải về tại đây