CBTT-Link BCTC 2019 và bổ sung tài liệu ĐHĐCĐ 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT công bố thông tin:

  • Đường link Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán,  đường link bổ sung tài liệu họp  ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Xin mời xem và tải nội dung theo link dưới đây: