CBTT-Thay đổi nội dung BB họp HĐQT ngày 21012019

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT

CÔNG BỐ THÔNG TIN: Thay đổi nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 21/01/2019

Chi tiết nội dung: Tải về tại đây