CBTT – Về việc ký hợp đồng kiểm toán năm 2019

Công ty cổ phần đầu tư thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát, công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán năm 2019 với công ty TNHH Deloitte Việt Nam vào ngày 05/07/2019.

Chi tiết nội dung công bố vui lòng tải về theo link bên dưới: