CBTT – đường link tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát công bố thông tin đường link tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 trên website Công ty.

Chi tiết đơn: Tải về tại đây

Bình luận bằng facebook