NQ HĐQT thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019 và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Công ty CP Đầu tư Thương mại XNK Việt Phát công bố NQ HĐQT thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019 và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019. Vui lòng tải chi tiết nghị quyết theo link bên dưới:
Bình luận bằng facebook