30.000 tấn Than Coke cập bến Cẩm Phả ngày 28/10/2017

Ngày 28/10/2017, 30.000 tấn Than Coke trên Tàu Algeorgis đã cập bến Cẩm Phả và chuẩn dỡ để giao cho khách hàng.